LK207 Toruń Wschodni - Chełmża

Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz uzyskanie Pozwolenia na budowę dla inwestycji pn Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża"

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża, województwo kujawsko-pomorskie, powiat toruński, m. Toruń, gmina m. Toruń, gmina Łysomice, gmina Chełmża, m. Chełmża. Linia 207 jest linią jednotorową niezelektryfikowaną o znaczeniu państwowym.Projekt swym zakresem obejmuje linię kolejową nr 207 (Toruń Wschodni– Malbork) na odcinku Chełmża – Toruń, od km 1,200 do km 18,897 (o łącznej długości 17,697 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt obejmuje także prace na stacji Chełmża, Toruń Wschodni raz na liniach nr 246 i 209.

Celem inwestycji jest dostosowanie linii kolejowej do kursowania pociągów pasażerskich z prędkością Vmax=120 km/h, a pociągów towarowych z prędkością Vmax=80 km/h, z dopuszczalnym naciskiem min. 221 kN/oś.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące branże:

Inwestycja zrealizowana w formule Projektuj i Buduj, wartość całego kontraktu wynosi ponad 139 milionów złotych netto. Dokumentację projektową wykonano dla Wykonawcy – firmy PORR SA