Skomunikowanie Centrum Handlowego w Chojnicach

Projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany podłączenia do istniejącego układu drogowego planowanego Centrum Handlowego, położonego w obrębie Pawłówko gmina Chojnice w sąsiedztwie istniejącego węzła „Lipienie” na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 (Obwodnicy Chojnic) z drogą wojewódzką Nr 240 wraz z uzgodnieniem rozwiązań koncepcyjnych oraz pomiarami ruchu.

Zakres dokumentacji obejmował:

- Koncepcję obsługi komunikacyjnej

- Projekt Budowlany: