Skomunikowanie terenu inwestycyjnego z drogą S14

Koncepcja komunikacyjna dla działek inwestycyjnych położonych w obrębie Lućmierz - Las, gmina Zgierz, poprzez dojazd do nich od drogi ekspresowej S-14 oraz DK 1 wraz z elementami zagospodarowania terenu wzdłuż proponowanych dróg.

Celem opracowania było przedstawienie Zamawiającemu najbardziej optymalnej koncepcji skomunikowania terenu inwestycyjnego z drogą ekspresową S-14 i drogą krajową 1KDGP, która m.in. posłuży do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia.

Opracowanie zostało wykonane według następującego harmonogramu:

Faza I – opracowanie trzech wstępnych wariantów w formie ogólnych koncepcji wskazujących różnorodne możliwości skomunikowania w/w działek

Faza II – opracowanie na podstawie wybranego wariantu właściwej koncepcji skomunikowania w/w działek. Koncepcja zawierała:

- dyspozycje komunikacyjne

- obliczenia przepustowości

- analizę ruchową i geometryczną

- animację ruchu na okres 20 lat po oddaniu inwestycji do użytku

Opracowanie uwzględniało istniejącą infrastrukturę (m.in. drogową, sieć energetyczną WN i SN, wod-kan)