Obiekty kubaturowe na Autostradzie A2 Świecko - Nowy Tomyśl

Przedmiotem prac projektowych było wykonanie obiektów kubaturowych zlokalizowanych w strefach:

dla obsługi płatnej Autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl.

 

Wszystkie projektowane budynki są spójne architektonicznie i kolorystycznie tworząc spójną całość architektoniczno – funkcjonalną. Zarówno bryły jak i układy funkcjonalne obiektów są proste i czytelne oraz nadają współczesny wyraz architektoniczny. Elewacje zaprojektowano z materiałów trwałych a zarazem ekonomicznych w utrzymaniu i konserwacji. W projekcie dominują kolory naturalne wpisujące się w otoczenie.

Obiekty, mimo że niewielkie rozmiarowo są złożone technologicznie ze względu na rodzaj funkcji wewnętrznych i różnorodnych systemów wyposażenia, funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Dobór materiałów wykończeniowych jak i stolarki okiennej i drzwiowej  nadaje obiektowi współczesną formę. Wejście do budynków z poziomu parteru daje możliwość obsługi i pracy osobom niepełnosprawnym, także poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Obwody Utrzymania Autostrady składają się z: budynków biurowych Siedziby Dyrekcji oraz Policji, budynków garażowych i wiat magazynowych oraz budynków do produkcji solanki, stacji paliwowych, myjni oraz parkingów

Na Miejsca Obsługi Podróżnych składają się budynki toalet, miejsca wypoczynku wyposażone w elementy małej architektury i parkingi

Zagospodarowanie terenu PPO i SPO obejmie między innymi budowę: budynków nadzoru, kiosków kasowych, budynków toalet oraz  parkingów

 

Przykładowe obiekty zaprojektowane w ramach powyższego zadania:

Budynek Siedziby Dyrekcji

Projektowany budynek biurowy znajduje się na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „OUA Ilanka". Przeznaczenie budynku: w budynku będą się mieścić biura obwodu utrzymania autostrady oraz centrum zarządzania autostradą, wraz z częścią socjalną. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z dwoma otwartymi klatkami schodowymi oraz częścią jednokondygnacyjną.

Zaprojektowany budynek wyposażono w następujące instalacje:

- grzewczą z kotłowni na gaz ziemny

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalację wodną dla celów socjalnych

- kanalizację sanitarną

- kanalizację deszczową

- instalację elektryczną

- instalację odgromową

Zestawienie powierzchni oraz parametry obiektu budowlanego:

 

Budynek Policji

Projektowany budynek biurowy znajduje się na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „OUA Ilanka".  Przeznaczenie budynku: w budynku będą się mieścić biura, wraz z częścią socjalną dla Policji autostradowej . Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z jedną wydzieloną klatką schodową oraz jednokondygnacyjną częścią garażową

Na froncie budynku zaprojektowano parking dla personelu i gości.

Zaprojektowany budynek wyposażono w następujące instalacje:

- grzewczą z kotłowni na gaz ziemny

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalację wodną dla celów socjalnych

- kanalizację sanitarną

- kanalizację deszczową

- kanalizację technologiczną w garażu

- instalację elektryczną

- instalację odgromową

- instalacje teletechniczne

Zestawienie powierzchni oraz parametry obiektu budowlanego:

Budynek administracyjno - biurowy

Projektowany budynek biurowy znajduje się na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „OUA Biały Mur". Przeznaczenie budynku: w budynku będą się mieścić biura obwodu utrzymania autostrady wraz z częścią socjalną dla pracowników obsługujących autostradę. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z jedną otwartą klatką schodową i niezależnym drugim wejściem dla służb pracujących w terenie.

Ze względu na funkcję obiekt usytuowano przy głównej drodze zespołu OUA. Dla ułatwienia manewrowania i parkowania na froncie budynku zaprojektowano parking dla gości, z tyłu budynku zaprojektowano parking dla personelu

Zaprojektowany budynek wyposażono w następujące instalacje:

- grzewczą z kotłowni na gaz ziemny znajdującej się w sąsiednim budynku warsztatowo-garażowym

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalację wodną dla celów socjalnych

- kanalizację sanitarną

- kanalizację deszczową

- instalację elektryczną

- instalację odgromową

Zestawienie powierzchni oraz parametry obiektu budowlanego:

Budynek Nadzoru

Przedmiotem inwestycji jest budynek nadzorujący pracę placu poboru opłat na SPO. Budynek ten pełni funkcję biurową i techniczną. Budynek Nadzoru na SPO Jordanowo jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym w kształcie prostokąta. Na część podziemną składa się klatka schodowa łącząca budynek z tunelem który objęto niezależną dokumentacją.

Budynek zawiera pomieszczenia dla funkcji zarządzania i zasilania oraz obsługi obiektów platformy, dodatkowo pomieszczenia socjalne dla pracowników pracujących w kioskach zlokalizowanych na platformie.

 

MOP Koryta-Walewice 

Całkowita powierzchnia terenu pod budowę MOP 13.8 ha

Na terenie MOP Koryta - Walewice zaprojektowano:

 - parking dla samochodów osobowych - 28 stanowisk

 - miejsca postojowe dla samochodów dla osób niepełnosprawnych - 3 stanowiska

 - parking dla samochodów osobowych z przyczepą - 2 stanowiska

 - parking dla samochodów ciężarowych  40 stanowisk na MOP Koryta, 41 stanowisk na MOP Walewice

 - parking dla autokarów - 3 stanowiska

 - miejsca piknikowe nie zadaszone – 5

 - miejsce zabaw dla dzieci

 - miejsce na telefony publiczne - 2 szt

 - stanowisko kontroli technicznej  i ważenia pojazdów

 - budynki toalet - 2

 

Budynek warsztatowo-garażowy

Przeznaczenie budynku : budynek warsztatowo - garażowy dla samochodów związanych z obsługą autostrady. Obiekt dodatkowo ma część socjalną dla pracowników warsztatów oraz pomieszczenia biurowe dla kadry kierowniczej warsztatu. Zaprojektowano budynek o konstrukcji stalowej z murowanymi ścianami zewnętrznymi z dachem dwuspadowym z blachy trapezowej o niskiej fali i nachyleniu połaci dachowej 15%.

Zaprojektowany budynek wyposażono w następujące instalacje:

- grzewczą części warsztatowej z własnej kotłowni na gaz ziemny

   oraz gazowych aparatów grzewczo-wentylacyjnych

- instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- instalację wodną dla celów socjalnych i przeciwpożarową

- kanalizację sanitarną

- kanalizację technologiczna

- kanalizację deszczową

- instalację elektryczną

- instalację sprężonego powietrza

- instalacja sygnalizacyjna gazu

Zestawienie powierzchni oraz parametry obiektu budowlanego: