Nadzór nad budową drogi S7 Nowy Dwór - Kazimierzowo

Zarządzanie projektem Funduszu Spójności w zakresie „Budowy drogi krajowej S7 Elbląg – Olsztynek, Etap I na odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi kraj. nr 7 oraz rozbudową węzła Raczki”.

Inwestycja zlokalizowana jest w  północno – zachodniej części województwa warmińsko- mazurskiego, w powiecie elbląskim, na terenie gminy Elbląg i gminy Pasłęk.

Zadanie podzielone zostało na 3 odcinki:

Odcinek I – obejmuje budowę drogi dojazdowej do pól w m. Elbląg, od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej, biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 7.

Zakres inwestycji obejmuje:

Odcinek II – obejmuje rozbudowę „węzła Raczki” typu WC, na węzeł typu WB, w kształcie połowy koniczyny, bez przebudowy istniejącego wiaduktu WD-10, przebiegającego nad droga krajową nr 7. Rozbudowywany węzeł drogowy łączy drogę krajową nr 22 z drogą krajową nr 7.

Odcinek III – obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi krajowej nr 7, na odcinku 13 km do parametrów drogi ekspresowej „S” o przekroju dwujezdniowym 2x2.

W zakres inwestycji wchodzi również:

Wartość robót wynosi 662 292 531,14 PLN brutto, a realizacja kontraktu jest zgodna z procedurami Warunków Kontraktu FIDIC