Skomunikowanie terenów inwestycyjnych z obw Trójmiasta

Analiza komunikacyjna dotycząca możliwości skomunikowania terenów inwestycyjnych usytuowanych w Gdańsku - Firodze z obwodnicą Trójmiasta

Przedstawione rozwiązania zaprojektowano z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:

1. zapewnienie przepustowości rozwiązań projektowych w 20-ym roku po oddaniu do eksploatacji, czyli w roku ok. 2030,

2. zgodność z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego,

3. optymalne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na Obwodnicy Trójmiasta między węzłem „Matarnia” a węzłami „Auchan” i „Karczemki” ,

4. zastosowanie rozwiązań geometrycznych zjazdu na teren „TONAGRO” zgodnych z odpowiednimi przepisami technicznymi,

Zakres obejmował: