Przebudowa Mostu Staromiejskiego nad rzeką Wartą w Gorzowie Wlkp

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania:"Ulica Grobla -Przebudowa Mostu Staromiejskiego".

 

Most Staromiejski znajduje sie nad rzeką Wartą w centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w ciągu drogi krajowej Nr 3 Szczecin-Zielona Góra.  

Zakres inwestycji obejmował przebudowę istniejacego mostu łącznie z urządzeniami obcymi znajdującymi sie na obiekcie.

Przebudowa polegała na wymianie ustroju niosącego, na przebudowie filarów i przyczółków oraz na remoncie ścian oporowych. W zakres opracowania wchodziło przełożenie mediów na tymczasową kladkę i po wybudowaniu obiektu podwieszenie ich do przęseł.

Parametry mostu po przebudowie:

całkowita długość obiektu      -   120,25 m

konstrukcja                          -   z żelbetową płytą współpracującą

liczba przęseł                        -   5

rozpiętość teoretyczna przęseł - 19.0+23,7+32+23,7+19,05

obciążenie użytkowe               - kl. A wg PN-85/S -10030

klasa drogi                            - G

Dokumentacja zawierała: