Autostrada Płatna A1 odc. Nowe Marzy - Czerniewice

Opracowanie Dokumentacji Technicznej dla Budowy Autostrady Płatnej A1 dla zadania Nowe Marzy - Czerniewice od km 89+450 do km 151+900

 

Dokumentacja zawiera:

1. Projekt Budowlany składający się z:

- Projektu Zagospodarowania Terenu

- Projektów Architektoniczno-Budowlanych

2. Operaty Wodnoprawne

3. Projekty Wykonawcze

4. Przedmiary Robót i Specyfikacje Techniczne