Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy

Przedmiotem prac projektowych była dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie  miejskiej przeprawy drogowej przez rzekę Brdę, przy różnicy poziomów  pomiędzy dolnym a górnym tarasem miasta wynoszącej ok. 36m.

Zamówienie obejmowało wykonanie:

- długość projektowanego odcinka ulicy Ogińskiego 1,58 km

- klasa ulicy G 2/2

- węzeł dwupoziomowy Jagiellońska – przebudowa istniejącego skrzyżowania z wyspa centralną i linią tramwajową 2-torową;

- przebudowa skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - przebudowa istniejącego skrzyżowania z wyspa centralną i linią tramwajową 2-torową;

- przebudowa istniejących ulic w zakresie inwestycji wraz z wykonaniem układów ścieżek rowerowych i chodników oraz przebudowa odcinków torowisk;

- projekt drogowy wraz z projektami organizacji ruchu docelowej i tymczasowej na czas realizacji robót;

- projekty sygnalizacji świetlnej.

- estakada lewobrzeżna

L =271,06 m, rozpiętość przęseł 48+60+2*58+46

konstrukcja o przekroju skrzynkowym, betonowa sprężona

- most nurtowy podwieszony M-2

L =200,85 m, rozpiętość przęseł 110+90

Konstrukcja podwieszona, stalowa zespolona z płyta współpracującą

- estakadę prawobrzeżną E-3  

L =250,75 m, rozpiętość przęseł 36+4*44+36

konstrukcja o przekroju skrzynkowym, betonowa sprężona

- wiadukt drogowy WD-4

L =93,15 m, rozpiętość przęseł 18,30+27,0+27,01+19,04 m

konstrukcja o przekroju belkowym, betonowa sprężona

- wiadukt drogowy WD-5

L =93,15 m, rozpiętość przęseł 18,30+27,0+27,01+19,04 m

- kładkę dla pieszych

L =32,40 m,  rozpiętość przęsła 32,00

- mury oporowe i ściany z gruntu zbrojonego.

Ponadto zostały opracowane  wizualizacje trasy i projektowych obiektów na tle zabudowy śródmieścia Bydgoszczy dla wariantów przedstawionej koncepcji  oraz prezentacja multimedialna projektu.