Wiadukt kolejowy nad obwodnicą Wasilkowa - DK Nr 19

Przedmiotem prac projektowych był wiadukt kolejowy WK-3, będący częścią inwestycji „Budowa obwodnicy Wasilkowa w ciągu drogi krajowej nr19”.

Wiadukt został wybudowany oraz przekazany do eksploatacji w 2009 r.

Wiadukt zaprojektowano jako łukowy, stalowy typu Langera (belka sztywna wzmocniona łukiem) o rozpiętości  45 m i wysokości łuku 7,50 m.

Zastosowanie obiektu łukowego o możliwie niskiej konstrukcji wynika z przekroczenia dwujezdniowej drogi ekspresowej i drogi powiatowej usytuowanych w głębokim wykopie.

 

Przyjęto następujące parametry techniczne estakady:

w tym: szerokość torowisko w korycie:      9,17 m,

           szerokość chodnika roboczego: min. 0,75 m,

w tym:    torowisko w korycie:                 423,8 m2,

             chodniki robocze:                     69,3 m2,

 Obecna jednotorowa linia kolejowa będzie przebudowywana na dwutorowa linię ekspresową.

Obiekt jest dostosowany do rozbudowy infrastruktury kolejowej – jest rezerwa na drugi tor i specjalne urządzenia przejmujące hamowanie.

Wiadukt jest ciekawym i dominującym akcentem obwodnicy.