Droga ekspresowa S-3 odc od węzła Klucz do węzła Gorzów Północ

cDokumentacja techniczna dla Budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła „Klucz” do węzła „Gorzów Północ”.

Dokumentacja zawiera:

  1. Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wraz z opracowaniem raportu oddziaływań na środowisko.
  2. Raport o oddziaływaniu na środowisko będący załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  3. Projekt Budowlany składający się z:

-           Projektu Zagospodarowania Terenu

-           Projektu Architektoniczno – Budowlanego

  1. Projekt Wykonawczy obejmujący:

-           trasa zasadnicza – dwujezdniowa droga klasy S o długości 81.6 km,

-           4 węzły drogowe – „Klucz”, „Gryfino”,  „Pyrzyce”, „Myślibórz”,

-           drogi poprzeczne o łącznej długości 30,7 km,

-           drogi dojazdowe o łącznej długości 98.8 km,

-           26 obiektów inzynierskich w ciągu drogi ekspresowej,

-           48 obiektów inżynierskich nad drogą ekspresową,

-           instalacyjno-sanitarna,

-           elektroenergetyczna,

-           teletechniczna.

  1. Materiały przetargowe

 

         Rozwiązania projektowe uwzględniają urządzenia ochrony środowiska na całym odcinku projektowanej trasy, a w szczególności na obszarach Natury 2000.

Dla przedmiotowego zadania został złożony wniosek aplikacyjny wraz z analizą ekonomiczną oraz studium wykonalności o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.