Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Granica IZ Bydgoszcz - Tczew

Zamówienie obejmowało opraowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla wykonania robót budowlanych w formule projektuj&buduj w zakresie „Rewitalizacji linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew” dla odcinka Granica IZ Bydgoszcz – Tczew, tor nr 1

 

Dokumentacja zawierała: