Linia kolejowa Nr 33 Łąck - Płock

Wykonanie wymiany nawierzchni na linii nr 33 Kutno - Brodnica, odcinek Łąck - Płock wraz z wymianą rozjazdów w st. Łąck, Płock Radziwie oraz Płock w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowych nr 16, 33 Zgierz - Kutno - Płock. Kontrakt realizowany w formule Projektuj&Buduj.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla robót remontowych związanych z wymianą nawierzchni torowej na linii kolejowej Nr 33 Kutno-Brodnica na odcinku Łąck - Płock w km 38, 575 do km 52,606.

 

W zakres zamówienia wchodzi:

dla następującego zakresu robót: