Linia kolejowa nr 723 Gdynia Chylonia- Gdynia Port GPF

Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla wykonania robót budowlanych w zakresie naprawy głównej nawierzchni torowej linii nr 723 Gdynia Chylonia- Gdynia Port GPF Odcinek Gdynia Chylonia- Gdynia Port GPF. Kontrakt realizowany w formule Projektuj&Buduj.

 

Dokumentacja zawierała: