Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Bydgoszcz Główna - granica IZ Gdynia

Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla wykonania robót budowlanych w formule projektuj&buduj w zakresie „Rewitalizacji linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew” dla odcinka Bydgoszcz Główna – granica IZ Gdynia, tor nr 1.

 

Dokumentacja zawierała: