Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 na terenie IZ Gdynia

Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla wykonania robót budowlanych w formule projektuj&buduj w zakresie „Rewitalizacji linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew” dla odcinka Bydgoszcz Główna - Tczew na terenie IZ Gdynia, tor nr 2

Dokumentacja zawierała: