Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Jaksice - Nowa Wieś Wielka

Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla wykonania robót budowlanych w formule projektuj&buduj w zakresie „Rewitalizacji linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew” dla odcinka Jaksice – Nowa Wieś Wielka, tor nr 2.

 Dokumentacja zawierała: