Most przez Rzekę Odrę w ciągu DW nr 323

Przedmiotem zadania jest budowa przeprawy mostowej przez rzekę Odrę na nowym przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 323 wraz z dojazdami w rejonie miejscowości Ciechanów i Radoszyce.

Celem opracowania jest połączenie drogi wojewódzkiej nr 323 oraz zastąpienie istniejącej przeprawy promowej między miejscowościami Radoszyce i Ciechanów.

Dodatkowo opracowany projekt służył będzie do;

-          dostarczenia danych do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

-          określenia granic terenu przewidywanego do wywłaszczeń pod planowaną inwestycję,

-          uściślenia przekroju normalnego na drodze i obiektach mostowych,

-          ustalenia ilości, lokalizacji oraz typów skrzyżowań,

-          ustalenia przebiegu i lokalizacji dróg krzyżujących się z drogą główną.