Kładka przez Motławę - konkurs

W maju 2012 Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs na ,,Opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę’’. Kładka  zapewni komunikację pomiędzy lądem Głównego i Starego Miasta w Gdańsku a Wyspą Ołowianką. Transprojekt Gdański  podjął wyzwanie i przy udziale zespołu mostowego i architektonicznego opracował pracę konkursową. Dla kładki wykonano model statyczny z obliczeniami, oraz model przestrzenny obiektu, na podstawie którego powstała animacja.

 

Zgodnie z wymaganiami konkursowymi zaprojektowano kładkę ruchomą, umożliwiającą użytkowanie drogi wodnej jednostkom pływającym.  Kładka ma dwa przęsła ruchome, podnoszone. Mechanizm otwierania umieszczono po obu stronach nabrzeża przez co zapewniono szybki czas otwarcia kładki – 1,25 min. Szerokość kładki w świetle konstrukcji - 4,5m, długość 43,4m. Jako mechanizm otwierania wykorzystano siłowniki hydrauliczne umieszczone w przyczółkach kładki, wzajemnie sprzężone wraz z układem lin zamocowanych na skrzydłach kładki oraz w komorach przyczółków. Zastosowano konstrukcję przestrzenną składającą się z dwóch kratownic o nieregularnym wykratowaniu, połączonych na wysokości pasa dolnego stalowym rusztem. Górny pas kratownicy wykorzystano jednocześnie jako pochwyt balustrady przez co osiągnięto niską wysokość konstrukcji przęsła. Przewidziano pomieszczenia dla obsługi w Pawilonie Operatora, pomieszczenia techniczne w przestrzeni przyczółków, a otoczenie obiektu zagospodarowano jako dojścia oraz przestrzenie widokowo –rekreacyjne. Zaproponowano prostotę w doborze kolorów i materiałów, nawiązującą do współczesnej formy obiektu.