Węzeł Karczemki w Gdańsku

Projekt Rozbudowy Węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK 7) – Węzła Karczemki w Gdańsku.

Dokumentacja zawiera:

-     przebudowa odcinka Obwodnicy Trójmiasta (droga ekspresowa S6, klasa techn. S, 2 jezdnie po 3 pasy ruchu) na długości 3,59 km,

-     budowę odcinka ul. Kartuskiej (droga krajowa nr 7, klasa techn. GP, 2 jezdnie po 2 pasy ruchu) na długości0,67 km,

-     rozbudowę węzła „Karczemki” wraz z budową węzła „Auchan”,

-     drogi rozprowadzająco-zbiorcze (2 jezdnie po 2 pasy ruchu) o łącznej długości4,63 km,

-     wzmocnienie podłoża na obszarach gruntów słabonośnych

-     przejścia dla płazów i małych zwierząt szt. 3,

-     przepusty drogowe,

-     projekt organizacji ruchu.

-   cztery wiadukty nad obwodnicą i drogami zbiorczo-rozprowadzającymi jako łuki stalowe z pomostem żelbetowym lub konstrukcje stalowe ze współpracującą płytą żelbetową,

-     pięć wiaduktów nad istniejącą bocznicą kolejową, spełniające jednocześnie rolę przejść dla średniej zwierzyny, o konstrukcji sprężonej i stalowej ze współpracującą płytą żelbetową,

-     trzy wiadukty nad drogami łącznikowymi o wieloarkuszowej konstrukcji stalowej z blach falistych lub konstrukcji ramowej z prefabrykowanych belek sprężonych,

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową pięciu zbiorników retencyjno-przepływowych, przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci sanitarnej i gazowej.

w tym przebudowa linii energetycznych NN i SN oraz   budowa oświetlenia drogowego z jednoczesnym demontażem istniejącego oświetlenia.

zawierająca m.in. projekt budowy kanalizacji  teletechnicznej dla systemu sterowania ruchem TRISTAR.

W ramach opracowywanych projektów uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje.