Modernizacja linii kolejowej nr 8 odc Radom - Skarżysko Kamienna

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, projektów wykonawczych i dokumentacji projektowej powykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom – Skarżysko Kamienna etap II.

 

Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy na odcinku Radom – Skarżysko Kamienna objętym niniejszym opracowaniem tj. od km 104,250 do km 139,039 jest linią dwutorową, zelektryfikowaną. Na wyżej wymienionym odcinku znajdują się trzy stacje kolejowe oraz 29 skrzyżowań linii kolejowej z drogami kołowymi, w tym 11 szt. - kat. A, 5 szt. kat B, 11 szt. - kat. D, 1 szt. - kat. E i 1 szt. - kat. F. Zakres obejmie wymianę rozjazdów, przebudowę przejazdów kolejowych, regulację osi toru nr 1 i 2, wymianę szyn i podkładów, przebudowę urządzeń srk i sieci trakcyjnej.

Inwestycja jest częścią dużego zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce”. Dzięki jej realizacji i dostosowaniu linii do prędkości 120 km/h zwiększy się przepustowość szlaku i znacznie (o około 50 proc.) skróci się czas podróżowania na tym odcinku.

Kontrakt realizowany jest w formule Projektuj&Buduj. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Skanska.