Linia kolejowa nr 18 odc Toruń - Bydgoszcz

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, projektów wykonawczych i dokumentacji projektowej powykonawczej dla kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu poprawy stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”

Prace rewitalizacyjne obejmują ponad 51 km linii kolejowej łączącej Toruń przez Solec Kujawski z Bydgoszczą. Plan robót zakłada wymianę nawierzchni dwóch torów o łącznej długości blisko 92 km. Na stacjach Toruń Główny, Cierpice, Solec Kujawski, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód oraz Bydgoszcz Leśna zostaną zamontowane 54 nowe rozjazdy. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont 18 przejazdów kolejowych. Zaplanowano również wymianę urządzeń automatyki sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń zasilających.

Realizacja wartej prawie 200 mln zł inwestycji potrwa 1,5 roku i pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży między miastami. Po rewitalizacji linii kolejowej nr 18 na odcinku Bydgoszcz - Toruń realizowanej w ramach projektu BiT City, czas podróży ma skrócić się do 40 minut, a pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 120 km/h.

Kontrakt realizowany jest w formule Projektuj&Buduj. Wykonawcą robót budowlanych jest firma PORR.