Gazociąg ś/c relacji Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa gazociągu ś/c relacji Kowalewo Pomorskie – Golub Dobrzyń (gazociąg ś/c dn 315 PE – długość ok. 16550 m)

Zamawiający: Pomorska Spółka Gazownictwa

 

Przedmiotem projektu architektoniczno - budowlanego jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ś/c) w ramach opracowania: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA RELACJI KOWALEWO POMORSKIE - GOLUB-DOBRZYŃ

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje budowę sieci gazowej od stacji wysokiego ciśnienia w Kowalewie Pomorskim do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.

Projektowany gazociąg średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym 100÷300 kPa (0.1÷0.3 MPa), wykonany zostanie z rur PE100 SDR11 zawierających się w granicach 250-315mm, a całkowita długość gazociągu wynosi 16,87 km. Gazociąg został zaprojektowany na głębokości 1,20 m pod powierzchnią terenu. Przejścia pod zjazdami na posesją, drogami oraz rowami zostanie zabezpieczony rurami ochronnymi i ułożony metodą bezwykopową (przewiert sterowany lub przecisk) na głębokości zgodnie z wydanymi przez właścicieli warunkami technicznymi.

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje m.in.: