Lotnisko regionalne w województwie podlaskim

Opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko dla trzech wariantowych lokalizacji lotniska wraz z pełną roczną inwentaryzacją przyrodniczą.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu budowę lotniska kategorii D, tj. lotniska obsługującego mniej niż 1 mln pasażerów rocznie. Lotnisko będzie obsługiwało przewozy międzynarodowe na liniach średniego i krótkiego zasięgu oraz przewozy krajowe na liniach o dużym natężeniu ruchu, a także ruch General Aviation (GA).

W ramach przygotowywania Raportu Oddziaływania na Środowisko wykonano min:

- badania awifauny w promieniu 13 km mierzony od punktu ARP – punktu referencyjnego lotniska

- badania teriofauny 500m wokół granic lotniska

- badania herpetofauny 500m wokół granic lotniska

- badania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i grzybów

- badania entomofauny

W ramach opracowania dokonany zostanie wybór lokalizacji lotniska w województwie podlaskim. Rozpatrywane lokalizacje to:

 

Planowane lotnisko będzie charakteryzowało się następującymi parametrami:

- droga startowa o długości 2450m i szerokości 45m

- pas drogi startowej o długości 2450m i szerokości 350m

- płyty do zawracania samolotów na obu końcach drogi startowej

- drogi kołowania

- płyta postojowa samolotów

- system ILS i światła podejścia

- DVOR

- radar pierwotny

- radar „ptasi”