Urządzenia melioracji wodnych w Łodzi

Utrzymanie i Konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zarządzanych przez WZMiUW w Łodzi

W ramach zlecenia opracowano Raporty oddziaływania na obszary Natura 2000, dla siedmiu kanałów melioracji podstawowej położonych na obszarach Natura 2000.

Zakres realizowanych prac obejmował:

- wykonanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na odcinkach przewidzianych do wykonania prac utrzymaniowych;

- ocenę wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000;

- wybór wariantu wykonania zakresu przedsięwzięcia w sposób najkorzystniejszy dla środowiska