Rozbudowa Portu Lotniczego w Szymanach

Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury zapisanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W ramach przygotowywania Raportu Oddziaływania na Środowisko wykonano min:

- badania awifauny w promieniu 13 km mierzony od punktu ARP – punktu referencyjnego lotniska

- badania teriofauny 500m wokół granic lotniska

- badania herpetofauny 500m wokół granic lotniska

- badania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i grzybów

- badania entomofauny

 

Planowane do rozbudowy lotnisko będzie charakteryzowało się następującymi parametrami:

- droga startowa o długości 2500m i szerokości 45m

- pas drogi startowej o długości 2450m i szerokości 350m

- drogi kołowania

- płyta postojowa samolotów

- system ILS i światła podejścia

- VOR/DME

- radar pierwotny