Autostrada A2 Stryków - Konotopa odcinek D1

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego na budowę Autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku D1 od km 431+500 do km 441+143,53.

W ramach umowy Transprojekt Gdański wykonał kompleksową dokumentację projektową dla budowy m.in. :