Studium przebiegu odcinka II linii metra w Warszawie

Zakres opracowania obejmował następujące prace:

 

Szczegółowa analiza obejmowała obszar strefy miejskiej. Model ruchu komunikacji indywidualnej oraz transportu publicznego wraz z analizą zachowań komunikacyjnych obejmował obszar całej aglomeracji warszawskiej zamieszkiwany przez 2 965 tys. mieszkańców.