Opracowania środowiskowe dla Rozbudowy Portu Północnego

Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa toru podejściowego z powiększeniem jego szerokości i głębokości technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o średnicy 750 m”, w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Północnego.

W ramach przygotowywania Raportu Oddziaływania na Środowisko będzie wykonywać się m.in.:

  1. Ocenę wpływu prac na stan ekologiczny wód.
  2. Inwentaryzację w zakresie: ornitofauny, ichtiofauny, makrozoobentosu oraz monitoring zmieraczka plażowego.
  3. Opracowanie dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na ewentualne zabytki znajdujące się na dnie Zatoki Gdańskiej.

Tor podejściowy do Portu Północnego zlokalizowany jest na Zatoce Gdańskiej w granicach portu morskiego Gdańsk. Jest to obszar wodny będący własnością Skarbu Państwa.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie toru podejściowego z powiększeniem jego szerokości o 250 m i głębokości technicznej do 18 m wraz z oznakowaniem nawigacyjnym. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienie żeglugi dwukierunkowej statków manewrujących do Portu Północnego o maksymalnych gabarytach:

-         zbiornikowce – 355 x 60 x 15 m,

-         kontenerowce – 350 x 45 x 15 m,

a także rozwój wschodniej części portu (perspektywiczna rozbudowa układu falochronów i rozbudowa DCT). Aktualne parametry toru wykluczają jednoczesną żeglugę dwóch zbiornikowców.