Projekt budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO

 

 

Zadanie 1 : Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Zadanie 2 : Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

 

         Inwestycja została podzielona na dwa odrębne zadania których krótką charakterystykę wraz ze schematycznym przebiegiem trasy drogi S7 przedstawiono poniżej:

 

         Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dwóch województw – pomorskiego i warmińsko mazurskiego. Na terenie województwa pomorskiego przebiega przez gminy : Cedry Wielkie, Stegna, Ostaszewo i  Nowy Dwór Gdański.

         Od rzeki Nogat projektowana droga jest położona w granicach województwa warmińsko-mazurskiego na terenie gminy i miasta Elbląg.

 

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S7  na odcinku Gdańsk - Elbląg:

(*) - w II etapie budowy drogi ekspresowej (docelowym) przewidziano dobudowę trzeciego pasa ruchu po wewnętrznej stronie każdej z jezdni t.j. od strony pasa rozdziału.

 

Zadanie 1 : Koszwały – Nowy Dwór Gdański odcinek drogi S7 o długości 20,5 km.

Na przedmiotowym odcinku w ramach Inwestycji zostaną zrealizowane:

 

Przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia, które kolidują z inwestycją. Prace dotyczyć będą branż: wodno kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i melioracyjnej.

 

W ramach zadania przewidziano przygotowanie terenu pod Miejsca Obsługi Podróżnych "Mała Holandia" na terenie Gminy Stegna oraz "Mirówko" na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański. Realizacja samych MOP-ów z układem drogowym i infrastrukturą niezbędną dla obsługi podróżnych będzie objęta odrębnym zadaniem inwestycyjnym.

 

W ramach inwestycji zostaną wybudowane 2 nowe mosty na rz. Wiśle. Istniejący most w ciągu drogi DK7 zostanie przeznaczony wraz z istniejąca drogą DK7 do obsługi ruchu lokalnego.

 

Zadanie 2 : Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo odcinek drogi S7 o długości 19,1km.

W ramach Inwestycji na odcinku zadania 2 zostaną wybudowane:

 

 

Przewiduje się przebudowę w niezbędnym zakresie sieci uzbrojenia, które kolidują z inwestycją. Prace dotyczyć będą branż: wodno kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej gazowej, melioracyjnej i kolejowej.