Nadzór inwestorski nad budową obwodnicy Kościerzyny DK20

Pełnienie  nadzoru nad projektowaniem i  realizacją robót oraz zarządzanie  Kontraktem  pn. BUDOWA  OBWODNICY  M.  KOŚCIERZYNA  W CIĄGU  DK NR 20 STARGARD  SZCZECIŃSKI - GDYNIA.

Transprojekt Gdański Sp.  z o.o. w ramach ww. usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Inwestora tj. GDDKiA Oddział w Gdańsku w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

Zakres projektowania i budowy obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński-Gdynia, nad którą sprawowany jest nadzór nad projektowaniem i realizacją robót, obejmuje w szczególności:

1) projektowanie (Koncepcja  Programowa, Projekt Budowlany,  Projekt  Wykonawczy wraz z materiałami  przetargowymi  dla  zadania:  Budowa  obwodnicy  Kościerzyny w  ciągu drogi krajowej  nr  20  Stargard  Szczeciński   –  Gdynia),   zgodnie  z  wymaganiami programu funkcjonalno  –  użytkowego (PFU) oraz uzyskanie  w  imieniu  i  na rzecz Inwestora wymaganych decyzji  administracyjnych,  w  tym Zezwolenia  na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);

2) wykonanie robót budowalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.