Koncepcja zespołu obiektów oświatowych w Gdyni

Podstawowym założeniem przy opracowaniu koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno- Wiczlino w Gdyni  było  pogrupowanie poszczególnych części funkcjonalnych zespołu budynków.

Od strony północno– wschodniej działki zlokalizowany został budynek przedszkola i żłobka , do którego prowadzi osobne wejście. Budynek przedszkola połączony jest z pozostałym kompleksem poprzez część kuchenną.

Wejście główne zlokalizowano od strony wschodniej wykorzystując założenia Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania.  Przed wejściem zaprojektowano plac  wielofunkcyjny, który jest  jednocześnie placem apelowym, poczekalnią dla rodziców oraz miejscem rekreacyjnym. Od głównego wejścia użytkownicy zespołu obiektów  rozprowadzani są do budynków szkoły, budynków sportowo-rekreacyjnych oraz budynku o funkcji kulturalnej w którym znajduje się biblioteka i aula. Poszczególne budynki spełniające osobne funkcje są połączone w kondygnacji parterowej łącznikiem, spełniającym funkcję komunikacyjną pomiędzy obiektami. Pomiędzy budynkiem basenu, łączniku zaprojektowano kuchnię i stołówkę dla całego zespołu budynków.  Stropodach nad łącznikiem zaprojektowano jako dach zielony spełniający funkcję rekreacyjną i apelową. Założeniem projektowym było również odseparowanie strefy rekreacyjnej od uciążliwości związanych z bliskością ulicy Wiczlińskiej. W tym celu zaprojektowano budynki szkoły oraz biblioteki od strony ul. Wiczlińskiej stanowiące fasadę południową zespołu obiektów. Za nimi zlokalizowano strefę rekreacyjną dla szkoły na dachu zielonym.  Po środku zespołu zlokalizowano budynek sali gimnastycznej i basenu. Za salą gimnastyczną zlokalizowano zespół boisk szkolnych. Taka lokalizacja zewnętrznych obiektów rekreacyjno-sportowych podyktowana była również wykorzystaniem naturalnego spadku terenu, wykorzystanie tego ukształtowania do zaprojektowania trybun.