Budowa hali produkcyjnej k. Chojnic

Dokumentacja projektowa dla budowy hali produkcyjnej (produkcja w branży meblarskiej) z przyległym budynkiem biurowo- socjalnym we wsi Topole gm. Chojnice.

ZLECENIODAWCA:
MEBLIK sp. z o.o.
Topole 42
89-254 Chojnice

LOKALIZACJA:
Projekt obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu dotyczy dz.nr 173/151 (obręb Nieżychowice) zlokalizowanej we wsi Topole (gmina Chojnice).

Na terenie działki nr 173/151 we wsi Topole wybudowany zostanie zespół budynków, których podstawowym przeznaczeniem będzie pełnienie funkcji produkcyjnej i magazynowej lub funkcji usługowej w stosunku do funkcji podstawowej. W skład zespołu mają wchodzić:
1.  Hala produkcyjna
2.  Budynek socjalno-biurowy
3.  Kotłownia
4.  Trafostacja


Hala produkcyjna
Budynek hali produkcyjnej – największy powierzchniowo w całym zespole - podzielony wewnętrznymi przegrodami na różne sekcje wyznaczające poszczególne etapy produkcji od magazynu surowca, poprzez wycinanie, frezowanie, szlifowanie, lakierowanie, pakowanie i w końcu magazynowanie produktu docelowego przed odbiorem.
Oprócz pomieszczeń powiązanych ściśle z produkcją w hali znajdować się będą ponadto:

Charakterystyczne parametry techniczne
a.  Kubatura 59 179,86 m3
b.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 7 869,66 m2
Powierzchnia wewnętrzna 7 807,93 m2
Powierzchnia użytkowa 8 199,74 m2

c.  Wymiary
Długość 132,77 m
Szerokość 59,27 m
Wysokość  7,52 m