Pomiary hałasu

Laboratorium wykonuje pomiary hałasu zarówno dla klientów zewnętrznych jak i w ramach potrzeb Transprojektu Gdańskiego.
Laboratorium wykonywało pomiary dźwięku w środowisku pochodzące zarówno od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych jak i od obiektów liniowych. W ramach wykonywanych pomiarów przeprowadzono badania dla takich firm jak: Budimex S.A., GOODVALLEY AGRO S.A., PKP PLK S.A.). Analizowane źródła hałasu to m.in. tereny placów budowy (droga ekspresowa S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzewo), wytwórnia mas bitumicznych, zakład produkcji pasz, układy wentylacyjno-klimatyzacyjne, praca kruszarki poprzez pomniejsze maszyny i urządzenia.
Laboratorium wykonało pomiary hałasu drogowego m.in. w rejonie ul. Uczniowskiej w Gdańsku oraz drogi krajowej S7 na odcinku Żukowo – Gdańsk, a także hałasu kolejowego pochodzącego od linii kolejowych nr 408 i 409 w rejonie Szczecina.

Laboratorium Badawcze Transprojektu Gdańskiego Sp z o.o. w ramach akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1588) wykonuje pomiary równoważnego poziomu dźwięku w środowisku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych oraz od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz wykonuje analizy akustyczne metodą obliczeniową prognozowania poziomu hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych.