Budowa przystanku osobowego Warszawa Powązki

Projekt budowlany i wykonawczy przystanku osobowego Warszawa Powązki w ramach kontraktu na Wykonanie prac projektowych i robót budowalnych dla projektu pn. „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”

Budowa przystanku osobowego Warszawa Powązki ma na celu stworzenie warunków do poprawy przez przewoźników kolejowych oferty przewozowej poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie połączeń kolejowych, podniesienie komfortu jazdy i zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych. Strategicznym celem przedsięwzięcia jest również poprawienie dostepności infrastruktury kolejowej dla osób o ograniczonej zdolności poruszania.
Dostęp do przystanku z poziomu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Powązkowskiej będzie zapewniony za pomocą schodów, rampy oraz dźwigu osobowego. Od strony wschodniej dojście do peronów będzie się odbywać z poziomu kładki dla pieszych zlokalizowanej na przedłużeniu przebiegu ul. Przasnyskiej.
Przystanek będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę podziemną oraz infrastrukturę naziemną.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:


Charakterystyczne parametry techniczne peronów:
Peron 1 i 2 jednokrawędziowy projektowany dla prędkości V = 80 km/h
Długość:  200 m
Szerokość:  4,5 m
Wysokość: 0,76 m
(mierzona od szczytu główki szyny przy krawędzi od strony torów w dowolnym miejscu na długości – nachylenie podłużne zgodne z nachyleniem torów danego peronu)
Powierzchnia peronu:  900 m2
Szerokość pasa bezpieczeństwa:  1 m