Most przez Regalicę w ciągu Autostrady Poznańskiej w Szczecinie

Przedmiotem prezentowanego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji.
Całość inwestycji zlokalizowana jest w północno zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatu szczecińskiego, miasto Szczecin na prawach powiatu.

Projektowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową wraz z przebudową odcinków tych ulic, rozbiórce istniejącego oraz budowie w tym samym miejscu nowego mostu drogowego przez rzekę Regalicę. Zakres projektu obejmuje:

W miejsce obiektu drogowego im. I Armii Wojska Polskiego, po jego rozbiórce, zostanie wybudowany całkowicie nowy ustrój niosący wraz z przebudową i wzmocnieniem istniejących filarów oraz przyczółków.

 

typ konstrukcji

ciągły

przekrój poprzeczny

2 dźwigarowy o zmiennej wysokości środników, stalowy,  zespolony z płytą współpracującą, płyta pomostu sprężona poprzecznie

materiał

stal/beton

liczba przęseł / rozpiętości

3

62,50+100,0+62,50=225,0m

klasa obciążeń

A wg PN-85/S-10030

klasa drogi

GP wg RMTiGM z 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43)

posadowienie przyczółków

mikropale

urządzenia obce

- oświetlenie mostu,

- istniejący wodociąg Dz1600 przy przyczółku prawobrzeżnym