Trasa rowerowa GREENVELO na terenie woj. mazursko-warmińskiego

TRASA ROWEROWA NA TERENIE POWIATU GOŁDAPSKIEGO
 w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo mazursko-warmińskie”


Zakres prac obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji w celu utworzenia ciągłej trasy rowerowej w ramach międzynarodowego projektu GREENVELO  w powiecie gołdapskim.
Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” ma na celu stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Ma on na celu promocję i rozwój turystyki rowerowej w Polsce. Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego będzie stanowić element rozwoju zrównoważonego transportu. Rozwój turystyki rowerowej będzie też czynnikiem rozwoju lokalnego.

Spójną trasę na terenie powiatu gołdapskiego tworzą :

Ważnym elementem trasy jest ponad dwadzieścia Miejsc Obsługi Rowerzystów.
W ramach projektu wykonano zabezpieczenie i remont istniejących wiaduktów i mostów w miejscach, gdzie trasa biegnie w śladzie nieczynnej linii kolejowej.
W centrum Gołdapi starą i wąską kładkę przez rzekę Gołdap zastąpiono nową kładką pieszo – rowerową o niezwykłej formie. W roku 2016 otrzymała ona tytuł BUDOWY ROKU.

Podstawowe parametry techniczne :W skład dokumentacji projektowej wchodziło: 

I.KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ( dla całości)
II.PROJEKTY BUDOWLANE WIELOBRANŻOWE  dla 11 odcinków trasy,
III.PROJEKTY WYKONAWCZE WIELOBRANŻOWE 
IV.PROJEKTY STAŁEJ I TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ( dla całości)
V.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ROBÓT WYKONYWANYCH NA ZGŁOSZENIE W TYM MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW ( 8 szt.)
VI.PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY OFERTOWE I INWESTORSKIE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT( dla całości)