Most przez rzekę Wartę w ciągu DW710

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno budowlany i wykonawczy budowy mostu drogowego usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Lutomiersk Błaszki, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku na odcinku od km około 57+900 do km około 58+950 Lutomiersk — Błaszki”.

Lokalizacja obiektu:
Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 w km 58+519,28, nad rzeką Wartą, w jej km 503+700. Województwo łódzkie, powiat sieradzki, gmina Warta.

Funkcja obiektu:
Most stanowi bezkolizyjny przejazd dla ruchu kołowego oraz pieszo rowerowego nad rzeką Wartą i jej terenem zalewowym.
Charakterystyka ogólna projektowanego obiektu:

Przęsło nurtowe
typ konstrukcji:  Łukowy stalowy z pomostem betonowym
przekrój poprzeczny pomostu Betonowy sprężony podłużnie i poprzecznie podwieszony za pomocą lin do konstrukcji stalowej
konstrukcja ustroju niosącego Lukowa stalowa skrzynkowa
liczba przęseł / rozpiętość 1 69.90m
klasa obciążeń  A
klasa drogi w ciągu obiektu G wg RMTiGM z 2.03.1999r (Dz. U. Nr 43)
posadowienie  Pale prefabrykowane wbijane
urządzenia obce Poza obiektem światłowód TPSA

Przęsła zalewowe
typ konstrukcji:  sprężony
przekrój poprzeczny pomostu 2 belkowy sprężony, z płytą zbrojoną stalą miękką
konstrukcja ustroju niosącego Lukowa stalowa skrzynkowa
liczba przęseł / rozpiętość 2x2 2x37.5m x 2
klasa obciążeń  A
klasa drogi w ciągu obiektu G wg RMTiGM z 2.03.1999r (Dz. U. Nr 43)
posadowienie  Pale prefabrykowane wbijane

Geometryczna
kąt skrzyżowania: 73.0
ukos obiektu: 75.0
pochylenie poprzeczne i spadek przy ścieku  2% daszkowe 8%
długość obiektu 225.6m
szerokość jezdni, chodników 8.00m 3.00m
szerokość całkowita obiektu 13.60m