Przebudowa oraz budowa linii elektroenergetycznych dla PGE

Transprojekt Gdański wykonał dla Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin niemalże 50 dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy oraz budowy linii elektroenergetycznych w całym województwie lubelskim. Nasze projekty obejmowały budowę nowych stacji transformatorowych SN/nn kontenerowych i słupowych, przebudowę linii napowietrznych oraz budowę nowych linii kablowych SN, a także przebudowę i budowę linii nn - modernizacje sieci często obejmujące całe miejscowości.

Wśród największych projektów znalazła się podzielona na 3 etapy modernizacja sieci we wschodniej części miasta Bychawa - w jej ramach zaprojektowano aż 4 nowe stacje transformatorowe, 2,5km linii kablowych SN oraz 7,7km linii kablowych nn.

Innymi dużymi projektami była przebudowa napowietrznych linii SN na linie o przewodach niepełnoizolowanych. W sumie, w ramach przebudowy linii GPZ Bronowice - Janowiec, GPZ Opole - Karczmiska, GPZ Kazimierz - Poniatowa oraz GPZ Ryki - Podlodów zaprojektowano przebudowę 23km linii, z czego 1km linii kablowych.  Również w Lubartowie zaprojektowano przebudowę dwóch napowietrznych linii SN, tym razem zastępując je liniami kablowymi o łącznej długości 6,3km, dodatkowo projektując nową stację transformatorową.

Mniejsze projekty obejmowały zazwyczaj zaprojektowanie nowej stacji transformatorowej oraz przebudowę okolicznych linii niskiego napięcia. Nowe stacje na bazie naszych projektów powstały m.in. w Bielsku Białej, Parczewie oraz w licznych mniejszych miejscowościach.

Równolegle w województwie podkarpackim wykonano dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów 2 dokumentacje budowy nowych linii kablowych SN, obejmujące swym zakresem m.in. wykonanie przewiertów sterowanych pod rzekami San oraz Sanna.