Decyzje Środowiskowe - Umowa Ramowa z PKP PLK

Wykonanie dokumentacji w ramach Umowy Ramowej na opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA z perspektywy 2014-2020, Etap III.

W ramach umowy zrealizowane zostały m.in. projekty:

  1. Umowa nr 60/018/0003/16/Z/I z dn. 02.02.2016 r. na Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej, opracowania Typ 3 - Rozpoznanie warunków przyrodniczych - inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok
  2. Umowa nr 60/018/0022/16/Z/I z dnia 29.08.2016 r. na Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej trzech Typów opracowań tj. Typ 1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, Typ 2 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz Typ 3 – Rozpoznanie warunków przyrodniczych – inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji pn. „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary-Mysłowice Brzezinka-Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka
  3. Umowa 60/018/0003/17/Z/I z dn. 13.02.2017 r. na Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej opracowania Typu 3 – Rozpoznanie warunków przyrodniczych – inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową – linia nr 778
  4. Umowa nr 60/018/0032/17/Z/I z dn. 14.09.2017 r. na Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej opracowania Typu 3 – Rozpoznanie warunków przyrodniczych – inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji pn. Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa