Przebudowa dworca kolejowego Lębork

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa i remont budynku Budynku Dworca Kolejowego w Lęborku wraz w przystosowaniem do aktualnych funkcji, wyburzeniem przybudówek gospodarczych oraz z budową nowych przyłączy zewnętrznych i aranżacją otoczenia budynku.  
Inwestycja zlokalizowana jest na dwóch działkach należących do PKP: dz. nr 2/3 i 2/30, obręb 11, Lębork. Działka 2/30 jest terenem zamkniętym, działka 2/3 jest terenem otwartym. Wniosek o pozwolenie na budowę obejmuje całość inwestycji za wyjątkiem fragmentu przyłączy i nawierzchni placu, położone są na działce 2/3, na które, równolegle zostanie złożone zgłoszenie do Starostwa w Lęborku.

DANE OGÓLNE
    Rok budowy 1885
    Lokalizacja 84-300 Lębork, ul. Dworcowa 8a, województwo pomorskie
    Dane geodezyjne działka nr 2/3 i 2/30, obręb: 11 Lębork
    Powierzchnia zabudowy(wg PN-ISO 9836:1997)   745,8  m2
    Powierzchnia całkowita   2 259,70m2
    Powierzchnia użytkowa budynku przed remontem 1 769,20m2
    Powierzchnia netto całości budynku po remoncie 1812,2m2
       (zmiana wynika z wliczenia powierzchni pomocniczych piwnic i poddasza, przebudów  
       wewnętrznych oraz wyburzenia przybudówek)
  w tym:     pomieszczenia PKP 451,8m2
                  pomieszczenia komercyjne  536,0m2
                  pomieszczenia biurowe  824,4m2
    Powierzchnia wewnętrzna całości budynku po remoncie 2 037,7m2
    Kubatura  7 060,00m3
    Wysokość budynku(wg §6 Warunków technicznych...)    10,48m
    Długość i szerokość budynku 56,41 m  i 17,72 m
    Ilość kondygnacji  2 i 3
    Plac przydworcowy przeznaczony do przebudowy     1 901,50m2
    Piwnice - budynek jest częściowo podpiwniczony
    Konstrukcja budynku  - murowany
    Konstrukcja dachu  - drewniana, kryty papą, strop drewniany
    Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (z sieci miejskiej), centralne ogrzewanie – węzeł ciepłowniczy z sieci miejskiej
    Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lęborka pod nr 55.
    Szczegółowe zestawienie powierzchni pomieszczeń podano na rysunkach.

CEL I ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY:
a)    Poprawa warunków obsługi i odprawy podróżnych oraz osób pracujących w budynku dworca kolejowego m.in. poprzez przebudowę poczekalni, kas, wdrożenie nowoczesnego systemu informacji dla pasażerów;
b)    Poprawa estetyki obiektu i jego otoczenia,  m.in. poprzez uporządkowanie ruchu pieszego i komunikacji kołowej w najbliższym otoczeniu budynku;
c)    Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. m.in. poprzez przemurowanie kominów, wykonanie nowej instalacji c.o. w całym budynku;
d)    Podniesienie atrakcyjności komercyjnej dworca kolejowego i obszarów do niego przylegających m.in. poprzez poszerzenie klatek schodowych i udostępnienie powierzchni na piętrze oraz w najbliższym otoczeniu - aranżację strefy pieszej, małej architektury, urządzenie zieleni niskiej i średniej , konserwację zieleni wysokiej;
e)    Poprawa bezpieczeństwa przebywania na dworcu kolejowym i użytkowania dworca kolejowego poprzez budowę monitoringu, instalacji ppoż. oraz wymianę instalacji elektrycznej, oraz w otoczeniu budynku porzez utworzenie bezpiecznej przestrzeni ruchu pieszego przy budynku dworca;
f)    Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych i przebudowę sanitariatów;
g)    Obecnie budynek jest czynny i spełnia swoje funkcje podstawowe. Około 3/4 powierzchni jest niewykorzystane. Pomieszczenia wymagają remontu, usprawnienia instalacji. Inwestor planuje wykorzystanie części budynku dworca na funkcję biurową oraz niezbędne funkcje handlowe: kiosku, małego sklepu spożywczego, itp.;
h)    Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budynek dworca wraz z otoczeniem bez wiaty. Zakres opracowania określony w Programie inwestycji, pokazany jest na rysunku planu.