Przebudowa dworca kolejowego Rumia

Przedmiotem inwestycji  jest przebudowa budynku dworca kolejowego w Rumii, który w 1/4 będzie nadal użytkowany jako dworzec kolejowy z kasami, toaletami publicznymi, kioskiem i minibarem oraz sklepem, w 2/4 jako biblioteka miejska z księgozbiorem i czasopismami, zbiorami nagrań i filmów  na nośnikach elektronicznych, a w 1/4 jako siedziba organizacji pozarządowych z działalnością konferencyjno – wystawienniczą i filią domu kultury z działalnością plastyczną. Przedmiotem przebudowy, jest między innymi budowa dźwigów zewnętrznego i wewnętrznego w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i przebudowa klatek schodowych aby budynek spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej, zastąpienie kotłowni węglowej  gazową aby spełnić wymogi ochrony środowiska, formy  sklepu   a także wymiana instalacji i sieci wewnętrznych oraz przyłączy.

Dane ogólne
              powierzchnia zabudowy 893 m²               
              powierzchnia  użytkowa 1618 m²                 
              powierzchnia  całkowita 2023 m²                 
              kubatura     brutto 6830 m³
              wysokość kondygnacji nadziemnych 7,0 m
              szerokość zasadniczej części budynku 15,79 m
              szerokości przybudówek od strony ulicy 3,35 m, 4,85 m i 3,35 m
              szerokość dźwigu, świetlika i dojścia od strony peronu 1 2,2 m
              szczegółowe zestawienia powierzchni pomieszczeń podano na rysunkach

Układ przestrzenny
          Budynek dworca podlega przekształceniom zmierzającym do wyeksponowania walorów modernistycznej, zwartej bryły. Przebudowie podlega przede wszystkim parterowa zabudowa w elewacji frontowej polegająca na redukcji kubatury funkcji handlowo usługowych i uczytelnieniu wejść do obu dominujących części; dworcowej  bibliotecznej. Elewacja zewnętrzna odzwierciedlać ma w ten sposób ten zasadniczy kubatury budynku. Pomieszczenia sklepu i sanitarne pozostawione w elewacji frontowej pełnią funkcję spokojnej podbudowy formującej dwie wnęki wejściowe.
          Elementami łączącymi budynek z otoczeniem będą przylegające z obu stron budynku wiaty. 
          Konstrukcja wiaty od strony peronu 1 – oparta na ścianie oporowej fosy doświetlającej pomieszczenia w piwnicy i na szybie dźwigu osobowego. Wiata chronić may pasażerów oczekujących na pociąg na peronie 1, wyjścia z budynku od strony tego peronu, schody prowadzące do fosy oraz wejście do dźwigu od strony fosy. Przyjęto, że liczba osób oczekujących na peronie 1 dochodzi do 20 osób i przewidziano miejsca siedzące pod wiatą w tej ilości. Osoby te w przypadku opadów będą miały się gdzie schronić, gdyż pomieszczenie holu dworca, pełniące pierwotnie funkcję poczekalni, ma być, zgodnie z programem, adaptowane na bibliotekę. Przejścia w budynku dworca nie powinny być blokowane przez osoby oczekujące na pociąg, a więc, wobec rezygnacji z poczekalni w budynku dworca należy, zdaniem projektanta, zapewnić miejsca pod wiatą także siedzące dla pasażerów oczekujących na pociąg. Brak wiaty i miejsc siedzących pod wiatą oznaczałby nie osiągnięcie celu przebudowy jakim jest „poprawa standardów obsługi pasażerów” a nawet obniżenie poziomu bezpieczeństwa przez zajmowanie przejść komunikacyjnych w budynku przez osoby oczekujące na pociąg. W opinii projektanta, wiaty przylegające do budynku pozwolą na ograniczenie powierzchni holu poczekalni wewnątrz dworca.
          Wiata po stronie dworca autobusowego – oparta na gruncie, a w części środkowej na ścianie zewnętrznej chronić ma pasażerów oczekujących na autobusy,  są to grupy od 10 do 20 osób, oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa pasażerów wychodzących i wchodzących do dworca, biblioteki i sklepu przez rozproszenie skupisk ludzi i ograniczyć występowanie błota pośniegowego i zalodzenia w okresie zimowym.
          Harmonijne wkomponowanie dworca w otaczające go otoczenie należy rozważać w kontekście już zaprojektowanej wiaty nad dworcem autobusowym realizowanym przez miasto Rumia oraz oczekiwanej realizacji wiat na peronie 2 czy też po drugiej stronie układu torowego. Modernizacje trójmiejskich peronów użytkowanych przez PKP Linie Kolejowe i SKM w Trójmieście polegają między innymi na wyposażaniu przystanków i stacji w wiaty peronowe i dźwigi osobowe. Obecnie PKP przystąpiły do wykonania studium wykonalności rozbudowy linii 202 na odcinku Gdynia Chylonia  Słupsk, z uwzględnieniem wydłużenia linii 250 SKM do Wejherowa.
          Dopełnieniem wyglądu elewacji ma być zieleń w formie strzyżonych krzewów i pnączy pokrywających elewację i pełniących funkcję antygrafitti. 
          Działania przestrzenne wewnątrz budynku zmierzają do podziału na strefy funkcjonalne, zapewnienia dostępu światła dziennego do maksymalnej liczby pomieszczeń i w maksymalnym stopniu. Wykorzystany zostanie walor dwukondygnacyjnej części budynku z pasem pionowych okien na wysokości I piętra poprzez przeznaczenie tej części budynku na główne pomieszczenia obsługujące podróżnych i biblioteczne, z wejściami od frontu i rozproszonym światłem dziennym, wpadającym przez pas okien I piętra od strony pn.wschodniej.