Dokumentacje projektowe dla Portu Lotniczego Gdańsk

Przebudowa układu dróg wewnętrznych oraz parkingów na terenie Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o. o.

W ramach projektu w Zrealizowano następujące obiekty: